Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej

sieci dystrybucyjnej

Dziennik projektu

28.01.2010r. Podpisanie przez 10 partnerów porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu budowy sieci szerokopasmowej.
21.02.2010r. zawarcie aneksu do porozumienia - dołączenie do porozumienia 3 gmin.
30.12.2010r. Podpisanie umowy z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektu - realizacja I etapu.
31.12.2010r. Podpisanie umowy z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektu - realizacja II etapu.
20.02.2012r. Połączenie projektów I i II etapu
06.06.2013r. Wydanie przez Komisję Europejską decyzji notyfikacyjnej.
03.09.2013r. Ogłoszenie przetragu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu.
24.12.2013r. Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu - ITERNITY Sp. z o.o.
11.04.2014r. Ogłoszenie przetargu na "Zaprojektowanie, wybudowanie i operowanie nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej"
22.08.2014r. Unieważnienie postępowania
26.09.2014r. Ogłoszenie przetargu na "Zaprojektowanie, wybudowanie i operowanie nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" - drugie postępowanie
11.12.2014r. Podpisanie umowy z Wykonawcą - GREEN Operator Sp. z o.o.
marzec 2015r. Dostawa 100 urządzeń aktywnych, dostawa urządzeń do Centrum Zarządzania Siecią
maj 2015r. Dostawa 387 PIAP
czerwiec 2015r. Odbiór 37 km dokumentacji linii światłowodowych
lipiec 2015r. Odbiór 131 km dokumentacji linii światłowodowych, wybudowanie 32 km sieci światowodowej, dostawa 12 stacji bazowych, instalacja i konfiguracja 150 PIAP
sierpień 2015r. Wybudowanie 2 stacji bazowych, dostawa wyposażenia Centrum Zarządzania Siecią, odbiór 244 km dokumentacji linii światłowodowych, instalacja i konfiguracja 44 PIAP, wybudowanie 52 km sieci światowodowej
wrzesień 2015r. Odbiór 70 km dokumentacji linii światłowodowych, wybudowanie 204 km sieci światowodowej, wybudowano 7 stacji bazowych, instalacja i konfiguracja 17 urządzeń aktywnych, instalacja i konfiguracja 48 PIAP
październik 2015r. Wybudowanie 194 km linii światłowodowych, wybudowanie i uruchomienie 83 urządzeń aktywnych, instalacja i konfiguracja 145 PIAP
18.11.2015r. Zakończenie etapu budowlanego - odbiór końcowy sieci
09.12.2015r. Konferencja podsumowująca projekt

Deklaracja dostępności
Redakcja: administrator@drohiczyn.pl, www.drohiczyn.pl