Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej

sieci dystrybucyjnej

Urząd Miejski w Drohiczynie
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
um@drohiczyn.pl
tel. 85 65 65 260
fax 85 65 57 080

Adam Walczuk
Inspektor ds. Informatyki
i Działalności Gospodarczej
administrator@drohiczyn.pl
tel. 85 65 65 261

Deklaracja dostępności
Redakcja: administrator@drohiczyn.pl, www.drohiczyn.pl